X

4th & 5th October, 2017 | Geneva

The Global Coffee Sustainability Conference is the go-to global sustainability event that connects people, programs, and opportunities. Join 150+ key decision makers to develop practical, concrete actions to improve the economic viability of coffee farming.

Sold out

Registration for the Global Coffee Sustainability Conference has now closed. If you didn’t get tickets, don’t worry! You can still watch all the action live online

livestream »

ĐẠI HỘI ĐỒNG

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) là đơn vị đi đầu trong hành trình phát triển bền vững của ngành cà phê. Tại Đại hội đồng GCP, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ các thành viên khác và cùng nhau giải quyết các thách thức chính của ngành.

Trợ cấp Đi lại và Chỗ ở

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu tạo điều kiện cho các thành viên nhóm Sản xuất hoặc Xã hội Dân sự (có trụ sở tại quốc gia sản xuất cà phê) có cơ hội nhận Trợ cấp Đi lại và Chỗ ở.

Khoản trợ cấp bao gồm một khoản chi phí đi lại và chỗ ở với giá trị tối đa €1000 cho mỗi thành viên. Số tiền trợ cấp có hạn, vì vậy quý vị nên đăng ký sớm.

Để đăng ký trợ cấp đi lại và chỗ ở, vui lòng đọc Chính sách Trợ cấp Đi lại và Chỗ ở, và điền vào mẫu đơn đăng ký trước ngày 1 tháng 9 năm 2017.

Quy trình bỏ phiếu

1/3 số ghế của Ban điều hành Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) sẽ được bầu chọn tại Đại hội đồng tổ chức ngày 5 tháng 10.

Quy trình bỏ phiếu đầy đủ sẽ sớm được công bố.

 

Liên hệ:

Nina Dietzel: gcsc2017@globalcoffeeplatform.org

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG

(Ngày 5 tháng 10)

09:00 — 09:30

Đăng ký đại biểu

 09:30 — 09:40

Khai mạc

 09:40 — 10:10

Thảo luận và điều chỉnh Kế hoạch thường niên

 10:10 — 11:00

Kế hoạch hoạt động của các Diễn đàn Quốc gia

11:00 — 11:30

Các công cụ của Diễn đàn Cà phê Toàn cầu

11:30 — 12:00

Giải lao

12:00 — 12:20

Các mục bỏ phiếu và thông tin hỗ trợ

12:20 — 12:50

Bỏ phiếu

12:50 — 13:00

Thông báo kết quả bỏ phiếu và Bế mạc

13:00 — 14:00

Ăn trưa