X

4th & 5th October, 2017 | Geneva

The Global Coffee Sustainability Conference is the go-to global sustainability event that connects people, programs, and opportunities. Join 150+ key decision makers to develop practical, concrete actions to improve the economic viability of coffee farming.

Sold out

Registration for the Global Coffee Sustainability Conference has now closed. If you didn’t get tickets, don’t worry! You can still watch all the action live online

livestream »

CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi đang xây dựng một chương trình nghị sự với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu thế giới.
Các phiên hội đàm chuyên gia và thảo luận mở sẽ sớm được công bố.

Hội nghị Cà phê Bền vững Toàn cầu sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh.

Ngày 4 tháng 10

Đảm bảo khả năng sinh lời của hoạt động canh tác cà phê

Dành cho cả đối tượng hội viên cũng như không phải hội viên của Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP). Nội dung gồm phiên hội đàm chuyên gia, phiên thảo luận mở, giao lưu và cơ hội chia sẻ hoạt động bền vững

Ngày 5 tháng 10

Đại hội đồng

Dành riêng cho hội viên Diễn đàn Cà phê Toàn cầu. Nội dung gồm thảo luận, quyết định định hướng phát triển của Diễn đàn và bầu chọn thành viên Ban điều hành.

NGÀY 1 (Ngày 4 tháng 10)

 

09:00 — 09:30

Đăng ký đại biểu

09:30 – 09:45

Khai mạc

09:45 – 10:15

Bài tham luận chính

11:30 – 12:00

Giải lao

12:00 – 13:00

Đảm bảo khả năng sinh lời của hoạt động canh tác cà phê thông qua Hành động tập thể: Phần II

13:00 – 14:00

Ăn trưa

16:00 – 16:30

Giải lao

17:30 – 17:45

Bế mạc ngày 1